Giá thuê trong ngày

THUÊ XE NGAY
0988.626.515
Honda Wave Alpha

Honda Wave Alpha

Giá: 70.000/ 1 ngày

Thuê xe ngay
THUÊ XE NGAY
0988.626.515
Honda Wave RS

Honda Wave RS

Giá: 80.000/ 1 ngày

Thuê xe ngay
THUÊ XE NGAY
0988.626.515
Yamaha Taurus

Yamaha Taurus

Giá: 80.000/ 1 ngày

Thuê xe ngay
THUÊ XE NGAY
0988.626.515
Honda Wave RSX

Honda Wave RSX

Giá: 100.000/ 1 ngày

Thuê xe ngay
THUÊ XE NGAY
0988.626.515
Yamaha Sirius

Yamaha Sirius

Giá: 100.000/ 1 ngày

Thuê xe ngay
THUÊ XE NGAY
0988.626.515
Yamaha Jupiter

Yamaha Jupiter

Giá: 100.000/ 1 ngày

Thuê xe ngay
THUÊ XE NGAY
0988.626.515
Honda Future

Honda Future

Giá: 100.000/ 1 ngày

Thuê xe ngay
THUÊ XE NGAY
0988.626.515
Yamaha Nouvo

Yamaha Nouvo

Giá: 80.000/ 1 ngày

Thuê xe ngay
THUÊ XE NGAY
0988.626.515
Honda Air Blade 2013

Honda Air Blade 2013

Giá: 150.000/ 1 ngày

Thuê xe ngay
THUÊ XE NGAY
0988.626.515
Honda Air Blade 2015

Honda Air Blade 2015

Giá: 200.000/ 1 ngày

Thuê xe ngay
THUÊ XE NGAY
0988.626.515
Honda Win

Honda Win

Giá: 100.000/ 1 ngày

Thuê xe ngay

Chính sách thuê xe

Thuê xe của chúng tôi, các bạn yên tâm có hợp đồng cam kết thuê xe


 

Bản đồ

personal dog checks